VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMKÚ

 • zajištění návrhu projektu a zhotovení projektové dokumentace
 • konzultace před samotnou realizací stavby a zajištění všeho potřebného k její realizaci
 • realizace stavby, zajištění a dodání potřebného materiálu
 • dohled nad stavbou a nad dokončovacími pracemi
 • dokončení stavby a úpravy pozemku dle Vašich přání a požadavků
 • předání hotové stavby

REKONSTRUKCE OBJEKTÚ

 • konzultace na místě před realizací rekonstrukce
 • realizace rekonstrukce, zajištění a dodání potřebného materiálu
 • dokončení rekonstrukce, různé drobné dokončovací práce dle Vašich přání a požadavků
 • předání hotové rekonstrukce

ZATEPLOVÁNÍ DOMŮ, STROJOVÉ OMÍTKY

 • konzultace na místě před realizaci
 • zhodnocení stavu objektů a doporučení nejvhodnějšího systému
 • realizace zateplování objektů, zajištění a dodání potřebného materiálu
 • struktura - výběr z velkého množství odstínu
 • zateplování půd, podlah
 • dokončení a předání hotové zakázky

BOURACÍ, ZEMNÍ PRÁCE, AUTODOPRAVA

 • demolice budov, objektů
 • výkopové, zemní práce
 • práce strojem UNC, JCB
 • odvoz sutě, odpadu - avia 3t
 • doprava stavebního materiálu - pickup, transit, avia
 • doprava písku, štěrku, zavlhlého betonu

TESÁŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

 • konzultace na místě před realizací
 • zhodnocení stavu při výměně staré střechy za novou
 • realizace tesařských, pokrývačských a klempířských práci, zajištění a dodání potřebného materiálu
 • realizace včetně střešních oken, střešních prvků
 • dokončení a předání hotové zakázky

VNITŘNÍ INSTALACE

 • konzultace na místě před realizaci
 • realizace rozvodu, včetně kompletace při novostavbách
 • realizace rozvodu, včetně kompletace při rekonstrukci budov
 • dokončení a předání hotové zakázky

PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU

 • konzultace při výběre stavebního materiálu
 • prodej stavebního materiálu dle Vašeho výběru
 • dodáni stavebního materiálu